رباعی شماره‌ی ۸۲۲


هر گفته که رانده‌ای تو بر روی زبان
‎تیریست که بر دلی گرفتی به نشان

اندازه بگو! کلام بیهوده مگو!
بگذار به دیده گشته آن نکته عیان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید