رباعی شماره‌ی ۷۳۸


باشد چو حیات زنده وابسته به هور
اصرار به خالقی چرا کرده به زور؟‎

ور بوده کسی ورای این گرمی و نور
افتاده جدا چرا چو یک کوکب دور؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید