رباعی شماره‌ی ۸۸۴


گویند جهنّمی به پا می‌سازی
ما را به میان شعله می‌اندازی‎

ما مهره‌ی بازی و تویی بازیگر
هر مهره که سوزد تو خودت می‌بازی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید