رباعی شماره‌ی ۸۴۸


کردی به عبث جماعتی پیرو دین
‎دادی پس از آن به دستشان خنجر کین

تردید مکن که از خطایی به چنین
جز کشته نتیجه‌ای نبینی به زمین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید