رباعی شماره‌ی ۸۷۰


هیچ از رفقا نکرد از من یادی
‎نه در غم رفتگان نه در اعیادی

نشنید کسی چو آه دلتنگی من
رفتم که نگردد آه من فریادی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید