رباعی شماره‌ی ۸۲۵


از قول خدا آمده است در قرآن
‎زین پس سخنی نگوید او با انسان

من سجده کنم به ایزدی کو هر آن
آید به کلام و گفتگو در وجدان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید