رباعی شماره‌ی ۷۱۶


دیدم تَرکی به کوزه‌ در یک انبار
گفتم که به این تَرک چه باشد اسرار‎

گفتا که بُود نشانه از یک دلدار
کز دل ثمری نبرده جز یک ابزار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید