رباعی شماره‌ی ۶۶۴


شاهی که ز مردمان حمایت می‌کرد
‎احقاق حقوقشان رعایت می‌کرد

از طاعت بندگان نوکر صفتش
شد ظالم و بعد از آن جنایت می‌کرد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید