رباعی شماره‌ی ۶۸۶


گویند قیامت‌الزمان خواهد بود
‎آنجا همه جایمان عیان خواهد بود

گر ما همه لخت لخت بگردیم چه باک
آخر نه به عاقبت همان خواهد بود؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید