رباعی شماره‌ی ۶۴۳


در مملکتی که بذل و بخشایش نیست
‎وز بهر همه رفاه و آسایش نیست

تاریخ بشر دهد گواهی کآنجا
هرگز خبری ز صلح و آرامش نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید