رباعی شماره‌ی ۶۹۷


تعظیم و سپاس و حمد و تحسین و درود
‎بر خالق کوه و درّه و جنگل و رود

حتی اگر آن خدا به پهنای وجود
جایی نبُود بجز همین شعر و سرود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید