رباعی شماره‌ی ۸۹۴


تا چند برای حاجتت پست شوی
محروم ز آنچه بایدت هست شوی‎

بگذر ز توقّعات و خود را دریاب
تا از هنر و لیاقتت مست شوی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید