رباعی شماره‌ی ۸۹۹


گر بار دگر سخن ز ملّت گویی
‎عمّامه به سر ز حکم و قدرت گویی

روزی برسد نشسته در محکمه‌ای
در محضر مردم از ندامت گویی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید