رباعی شماره‌ی ۶۶۶


آنکس که تو را به خاک دنیا آورد
در جسم و تنی فانی و میرا آورد

نآورد تو را برای پاداش و عذاب
شیدا شد و از بهر تماشا آورد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید