رباعی شماره‌ی ۷۲۵


هر آنچه به چشم من خوش آید بسیار
‎اندازه چو با عدد کنی گردد خوار

ای عقل! مرا به حال خود وا بگذار
دست از سر این شماره کردن بردار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید