رباعی شماره‌ی ۶۵۲


در ماتم رفتگان دلی تنگ مباد
پیراهن کس دمی سیه‌رنگ مباد‎

یک عمر بجای دیدن روی عزیز
تقدیر کسی نظاره بر سنگ مباد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید