رباعی شماره‌ی ۶۹۶


بر حافظ خوش‌کلام و بی‌باک درود
‎خوش کرد به شعر مستی پاک ورود

با هر غزلی که از می تاک سرود
آورد مرا به سجده بر خاک فرود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید