رباعی شماره‌ی ۶۳۰


جز نغمه‌ی دلکشی که در ساز و نواست
هر آنچه به گوش ما رسد باد هواست‎

ما را چه زنی طعنه، که بر زخم زبان
تمثیل دو گوش و درب و دروازه دواست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید