رباعی شماره‌ی ۷۸۶


زین گردش بی‌اراده و بی‌انجام
خواهی که تو را دگر چه باشد فرجام‎

از خاک برآمدی نگردی جز خاک
رو باده خور و مخور غم این ایّام

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید