رباعی شماره‌ی ۹۰۰


ره مانده ولی دگر نباشد نایی
‎بهر قدمی دگر نباشد پایی

آید سحری دگر نباشد مایی
وز ما اثری دگر نباشد جایی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید