رباعی شماره‌ی ۶۵۸


آموزش مذهب و تشرّع به چه حد؟
‎پیگیری ماتم و تضرّع به چه حد؟

باور به خرافه‌های دین تا به کجا؟
زین دیده و عقل ما توقّع به چه حد؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید