رباعی شماره‌ی ۷۷۵


از لشکر و فرمانده و حاکم در ارگ
‎در دفتر آینده نمانَد یک برگ

بر کاخ و سپاه و تخت بهرام نگر
کز او چه بمانده در جهان بعد از مرگ

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید