رباعی شماره‌ی ۷۳۷


چه جنّت نادیده پر از باده و حور
‎چه میهن دیدنی پر از جشن و سرور

لعنت به هر آنچه حاکمان وعده دهند
کآید نه به اختیار ما بلکه به زور

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید