رباعی شماره‌ی ۷۶۴


دلها همه غرق خون در این کهنه رباط
‎از مدّعیان حق و ایمان و صراط

کو آنکه به ساز و رقص و آواز و بساط
آرد به میان مردمان شور و نشاط؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید