رباعی شماره‌ی ۷۷۰


گشتم به جهان و دیدم از غرب به شرق
‎مردم همه در بحر توهّم شده غرق

هفتاد و دو ملّت به جهان دیدم و لیک
در فطرت آدمی ندیدم یک فرق

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید