رباعی شماره‌ی ۶۸۷


گویید ز دینتان تعاریف بُود
وز شرع به دوشتان تکالیف بُود‎

امّا ز زمین و آسمان گر پرسید
گویند تمام آن اراجیف بُود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید