رباعی شماره‌ی ۶۷۵


تا در بدنم جان و قراری باشد
من را نه بجز قمار کاری باشد‎

ای شیخ! بگو چگونه زان توبه کنم
چون چرخ زمانه خود قماری باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید