رباعی شماره‌ی ۶۴۴


در دفتر شعر من فقط منطق نیست
تنها سخن از طبیعت و خالق نیست‎

آنکس که ندیده رد عشقی در آن
پندارم از آنکه قلب او عاشق نیست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید