رباعی شماره‌ی ۷۴۳


شر گر برسد تو را چه از خویش چه غیر
خیری چو رسد چه از خرابات چه دیر‎

تردید نه وقت دفع شر باید کرد
نه حاجت استخاره‌ای هست به خیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید