رباعی شماره‌ی ۷۲۸


ای خاک! بگو ز قوم و خویشان چه خبر؟
‎زان جمع که گشته‌اند پریشان چه خبر؟

خفتند مگر نه آنکه در منزل تو؟
رفتند کجا؟ ز حال ایشان چه خبر؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید