رباعی شماره‌ی ۸۸۷


روزی ز طبیعتی گذر کرد کسی
واندر دل آن زباله افکند بسی‎

بود گر چه گرسنه، زد فغانش مگسی
حیوان دو پا! تو را بباید قفسی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید