رباعی شماره‌ی ۷۰۵


ایّام وفور و بی‌نیازی آید
اوقات سرور و هم‌نوازی آید‎

دوران سیاه فقر و نکبت برود
هنگام غرور و سرفرازی آید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید