رباعی شماره‌ی ۶۶۳


هر آنکه گذر ز خاک این برزن کرد
‎کامی بگرفت و خنجری بر تن کرد

امّا غم و درد تیغ بیگانه کجا
وین حیله کجا که آشنا بر من کرد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید