رباعی شماره‌ی ۶۷۲


نیمی ز من از آتش سوزان باشد
‎نیم دگرم ز آب باران باشد

از دود و دم نبرد آن آتش و آب
این سینه کباب و دیده گریان باشد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید