رباعی شماره‌ی ۷۱۰


هر قدر به پشت و شانه زنجیر زدید
فریاد ز ظلم و خون و شمشیر زدید

زان روز که سوی کودکان تیر زدید
شد فاش که از ریا و تزویر زدید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید