رباعی شماره‌ی ۷۰۹


آن جانوری که نامش انسان گردید
‎یک روزه نه در مرامش انسان گردید

بس دید و شنید و خواند و یکسر کوشید
تا آنکه به حق مقامش انسان گردید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید