رباعی شماره‌ی ۶۰۶


گشتند زنان اسیر زندان حجاب
‎تعزیر شدند خمار و مستان شراب

دردا که شد اینچنین کهنسال وطن
از کینه‌ی شیخ و شحنه ویران و خراب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید