رباعی شماره‌ی ۷۵۷


داریم به رایگان سر و دیده و گوش
‎داریم به لطفشان کمی بهره ز هوش

زینها همگی ولی چه سودیست اگر
داریم به هر زمان شرف بهر فروش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید