رباعی شماره‌ی ۶۱۱


گفتند بهشت اگر بُود وعده و خواب
دیگر نه به کار ما حساب است و کتاب‎

از مام زمین کسی چنین داد جواب:
آرامش و خوشدلی بسی اجر و ثواب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید