رباعی شماره‌ی ۶۱۲


گفتا چه کنی ز دوری‌ام؟ گفتم تب
گفتا چه ز من طلب کنی؟ گفتم لب‎

گفتا به عوض چه می دهی؟ گفتم جان
گفتا چه زمان دهم تو را؟ گفتم شب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید