رباعی شماره‌ی ۸۹۷


ای آنکه مراد دل خود می‌جویی
دیگر ز چه رو مشکل خود می‌گویی؟‎

صد پند و نصیحت اگر از من خواهی
باز آن ره بی‌حاصل خود می‌پویی!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید