رباعی شماره‌ی ۷۶۸


یک ثانیه با دعا مکن وقت تلف
‎گوشی شنوا در آسمان نیست طرف

گر در سر تو ره نجات است هدف
خود بیل و کلنگ و تیشه برگیر به کف

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید