رباعی شماره‌ی ۸۰۵


دیگر شده وقت آن که آغاز شوم
‎همراه پرندگان به آواز شوم

آنقدر زنم به درب و دیوار قفس
تا آنکه در آسمان به پرواز شوم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید