رباعی شماره‌ی ۷۳۴


ای چرخ خبیث و ناکس و موذیگر
‎از دست تو ما عجب شدیم بازیگر

هستیم به آه و ناله در باطن و لیک
بر چهره به شوق و خنده با یکدیگر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید