رباعی شماره‌ی ۶۶۸


نومید مشو که غم به آخر برسد
‎یک روز تو را چو بخت بر در برسد

کس را چه خبر بسا که چون جهد کنی
در گام دگر همای بر سر برسد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید