رباعی شماره‌ی ۷۲۶


عمرم بگذشت در غم دیدن یار
در حسرت یک نگاه دیگر به نگار

ای دیده! دگر دقیقه‌ها را نشمار
بنگر که بسی گذشته پاییز و بهار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید