رباعی شماره‌ی ۷۴۷


گفتم به فلک که ای شه دوران‌ساز
بر من بگشا ز سرّ عالم یک راز

گفتا که سوال خود به فردا انداز
امروز بجای آن به عشرت پرداز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید