رباعی شماره‌ی ۸۸۱


دست از سر من چه می‌شود برداری
یک لحظه مرا به حال خود بگذاری‎

ای غم که چنین جفا روا میداری
جز رنجش من مگر نداری کاری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید