رباعی شماره‌ی ۷۸۳


هر لحظه به سینه تنگ گردی ای دل!
‎با عقل و خرد به جنگ گردی ای دل!

گر با سر و گوش و دیده پیکار کنی
روزی برسد که سنگ گردی ای دل!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید