رباعی شماره‌ی ۶۵۶


آن را که کند به وقت غم از ما یاد
‎وز غصّه کند روان ما را آزاد

از دست نبایدش به آسانی داد
حتی اگرش بُود هزاران ایراد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید